I samarbete mellan PMJ Fastigheter, Belleville arkitektkontor samt Mikael Ahrling arkitektbyrå togs ett förslag fram som senare korades till vinnare av enig jury.

Med en ny och modern tillbyggnad skapas en effektiv och tillgänglig hotell- och konferensmiljö. Badets äldre delar renoveras varsamt och unika kvalitéer bevaras och lyfts fram. Med små ingrepp kan den gamla badhusbyggnaden, utifrån sina förutsättningar, ingå i hotellverksamheten.

Simhallen blir även i fortsättningen en central och viktig del av huset med möjligheter till konferenser,konserter mm. Frukostmatsalen är placerad i det som var badets verandaliknande foajé. Med utsikt mot Österleden, båttrafiken och havet får gästerna här en unik upplevelse av 50/60-tals design när den är som bäst. Genom hotellets generösa, genomgående foajé binds entrén och frukostmatsalen mot gatan ihop med den nya restaurangen och terrassen som vetter ut mot Bollhusparken.

Gestaltningsmässigt har nybyggnaden sin egen karaktär, mer återhållen än badhusets, men ansluter till den omgivande bebyggelsen och Ystads byggnadskultur i sin helhet genom materialval, byggteknik och detaljerna. Huset ska präglas av robusta, ädla material och enkla men genomarbetade detaljer. Förslaget kompletterar de olika stilar som området kring Bollhusparken har med en ny huskropp som visar vår tidsepok utan att konkurrera med eller efterlikna badhusbyggnadens särprägel.

Vår övertygelse är att Hotell Fritiden, förutom ett högklassigt hotell (71 rum) med inriktning på fritid, samvaro och kulinariska upplevelser, ska bli en tillgång för Ystadborna året runt!

Efter vinsten i markanvisningstävlingen har projektet vidareutvecklats och den nuvarande utformningen ligger till grund för den detaljplan som vann laga kraft sommaren 2016. Om- och nybyggnad är planerad att starta hösten 2018, med invigning i april 2020.