Badhuset som öppnade för allmänheten 1961 presenterade inte bara ett nytt fritidsintresse för de boende i Ystad, det visade också prov på modern arkitektur med vackra material och praktisk funktion i fokus.

Planen för framtiden är inte väsensskild från historien. De gamla omklädningsrummen gör plats åt ett annat sätt att mötas. På platsen där vänner brukade mötas på lunchrasten och byta om för en snabb simtur, plockas nu kakelplattorna upp för att ersättas med ytor som ska bära besökarna till Ystads nya hotell- och kongresscenter.

Bakelithandtagen från Fritidsbadets invigelse håller fortfarande högsta kvalité och kommer att återfinnas i nya hotellet.

Den unika arkitekturen i den här delen av det gamla badhuset ger ett ljusinläpp som i sin tid var en tacksam belysning i omklädningsrummen på de båda våningsplanen. När nu inredningen plockats bort och bara innerväggarna står kvar, blir planen från de nya ritningarna tydlig. Ljuset som kommer in genom fönstren längs byggnadens hela östra sida kommer till sin rätt på ett helt nytt sätt. Ljuset blir ett värdefull element att ta vara på kring det nya konferens- och kongressområdet som planeras i den här delen av den gamla byggnaden.

Byggnadens insida kommer att anpassas efter framtidens behov av ytor för att mötas och arbeta, men också för att umgås kring aktivitet och avkoppling. Arbetet med att möta det nya 20-talet är stort, men kommer i sin färdiga form att bjuda upp till 370 kongressdeltagare på en arkitektur som inte liknar någon annan i landet.