Dialog för gemensam framtid

15-16 maj 2022

Fritiden Hotell & Kongress blir huvudaktör för Ystad Summit.

Den 15-16 maj 2022 genomförs Ystad Summit, som är en regional arena för dialog för gemensam framtid. Vi är stolta och tacksamma över att vara huvudaktör till detta spännande evenemang!

Vad är Ystad Summit?

Vi skall skapa en unik plats för utbyte och oväntade möten. Det ska vara ett forum för dialog i viktiga samhällsfrågor med regionalt fokus, samtidigt ska det även finnas möjligheter till affärsnytta genom att man kan identifiera nya samarbeten och nätverkande. Ystad Summit ska vara politiskt oberoende och syftar till att stärka dialogen mellan näringslivet, politiken och det övriga samhället.

Läs mer om Ystad summit här