Vår Integritetspolicy

Innehåll

 1. Vad innehåller vår integritetspolicy?
 2. När samlar vi in personuppgifter?
 3. När, varför och vilka personuppgifter samlar vi in?
 4. Hur länge sparar vi dina uppgifter?
 5. Hur skyddar vi dina uppgifter?
 6. Sociala medier och cookies
 7. Dina rättigheter
 8. Klagan till tillsynsmyndighet
 9. Kontakta oss
 1. Vad innehåller vår integritetspolicy?
  På Fritiden vill vi att dina besök hos oss ska präglas av lugn, trygghet och tid för miljöombyte bort från vardagens måsten eller påtryckningar. Som vi värnar om ditt välbefinnande här, värnar vi om att dina personuppgifter behandlas korrekt och tryggt. Ansvarig för de uppgifter du lämnar till oss är: Hotell Fritiden (org. nr. 559029-8369) Österleden 19, 271 42 Ystad. I enlighet med GDPR I vår integritetspolicy har vi samlat all information kring hur vi hanterar dina uppgifter. Du kan läsa om vilka uppgifter vi samlar in, när och varför vi samlar in dem samt hur länge vi sparar dem. Mer ingående kan du också läsa hur vi skyddar dina uppgifter samt hur vi förhåller oss till sociala medier och cookies.
  Avslutningsvis kan du läsa om dina rättigheter och hur du enklast gör för att kontakta oss med frågor eller önskemål.
 2. När samlar vi in dina personuppgifter?
  För att vi ska kunna fullfölja dina förfrågningar och bokningar behöver vi samla in vissa uppgifter från dig. Uppgifter vi behöver samla in vid dessa tillfällen är bland annat fullständigt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, besöks- och bokningshistorik och andra uppgifter du kan komma att lämna via telefon eller e-post.
  I vissa fall förbehåller vi oss att hämta kompletterande information från tredje part, som adressuppdatering vid flytt.
 3. När, varför och vilka personuppgifter samlar vi in?
  All information som kan kopplas till dig som person, är en personuppgift. I det här avsnittet får du en översikt över vilka uppgifter vi behöver vid olika tillfällen.

  1. Vid bokning av hotellrum eller evenemang
   Uppgifter vi behandlar i samband med bokningar av hotellrum eller evenemang är
   – Namn
   – Personnummer
   – Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
   – Betalinformation (t.ex. kortnummer, transaktionstidpunkt, kortinnehavare)
   – Betalningsformation
   – Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
   – Orderinformation
   – Korrespondens
   Med laglig grund i
   – Fullgörande av köpeavtal. Vi behöver samla in de här personuppgifterna för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt dina önskemål.
   Lagringstid
   – Vi sparar dina uppgifter till dess att din vistelse hos oss är över samt att din betalning gått igenom. Dessutom sparar vi dina uppgifter i 36 månader för eventuella reklamationer samt för att kunna erbjuda liknande tjänster till förmånligare priser framöver. Om du i samband med din bokning eller besök gett ditt samtycke att låta oss spara eller använda dina uppgifter längre, gör vi det tills du meddelar att du inte längre vill att vi sparar dina uppgifter.
  2. Vid hantering av förfrågningar och offerter
   Uppgifter vi behandlar i samband med förfrågningar och offerter är
   – Namn
   – Personnummer
   – Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
   – Korrespondens
   – Uppgift om eventuellt fel/klagomål
   Med laglig grund i
   – Berättigat intresse. Vi behöver hantera och spara de här uppgifterna för att kunna tillgodose vårt och ditt berättigade intresse vid förfrågningar och offerter.
   Lagringstid
   – Vi behandlar uppgifterna till dess att din förfrågan avslutats. Dessutom sparar vi dina uppgifter i 36 månader för eventuella reklamationer samt för att kunna erbjuda liknande tjänster till förmånligare priser framöver. Om du i samband med din bokning eller besök gett ditt samtycke att låta oss spara eller använda dina uppgifter längre, gör vi det tills du meddelar att du inte längre vill att vi sparar dina uppgifter.
  3. Vid deltagande i tävlingar eller event
   Uppgifter vi behandlar i samband med tävlingar eller event
   – Namn
   – Personnummer eller ålder
   – Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
   – Uppgifter lämnade som tävlingsbidrag
   – Uppgifter lämnade vid event
   Med laglig grund i
   – Berättigat intresse. Vi behöver kunna behandla de här uppgifterna för att hantera ditt deltagande i tävlingar eller event.
   Lagringstid
   – Vi sparar dina uppgifter i 36 månader från det att vi samlat in dem.
  4. Vid marknadsföring
   Uppgifter vi behandlar i samband med marknadsföring
   – Namn
   – Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
   – Ålder
   – Köp- och användarhistorik
   Med laglig grund i
   – Intresseavvägning. Vi vill alltid kunna ge dig som prenumererar på nyhetsbrev eller besöker våra digitala kanaler de bäst anpassade erbjudandena.
   Lagringstid
   – Så länge du fortfarande vill ta del av nyheter, eller tills du aktivt avslutar din prenumeration.
  5. För att kunna hantera rättsliga förpliktelser kring produktansvar och krav från bokföringslagen eller penningtvättslagen
   Uppgifter vi behandlar för att kunna fullfölja rättsliga förpliktelser är
   – Namn
   – Personnummer
   – Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
   – Korrespondens
   – Betalnings- och köphistorik
   Med laglig grund i
   – Rättslig förpliktelse. Vi är enligt lag tvungna att spara vissa uppgifter för att redovisa korrekta rutiner.
   Lagringstid
   – Vi sparar dina uppgifter så länge vi är skyldiga att lagra dem enligt tillämplig lag.
  6. För att förebygga och utreda missbruk av tjänst eller brott mot vårt företag
   Uppgifter vi behandlar i samband med förebyggande och utredning av missbruk eller brott är
   – Personnummer
   – Videoinspelningar från kameraövervakning
   – Användardata från besök på vår hemsida, bokningssystem, sociala medier och digitala utskick
   Med laglig grund i
   – Rättslig förpliktelse när vi behöver utreda missbruk eller brott, samt berättigat intresse när vi arbetar för att förebygga missbruk eller brott.
   Lagringstid
   – Vi sparar dina uppgifter i 36 månader från det att vi samlat in dem.
 4. Hur länge sparar vi dina uppgifter?
  Vi sparar dina uppgifter så länge som vi behöver för att kunna genomföra olika aktiviteter, t.ex. när du bor i ett av våra hotellrum. Under föregående punkt (4) kan du läsa exakt hur länge vi sparar dina uppgifter, beroende på vad vi behöver dem till.
 5. Hur skyddar vi dina uppgifter?
  Vi använder oss av legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att försäkra att de uppgifter vi sparar kring dig inte förställs, förloras eller ger obehöriga tillgång.
  Den enda gången vi delar dina uppgifter är i ärenden då det är ett lagkrav. Vi använder oss även i vissa fall av samarbetspartners som också får tillgång till dina uppgifter. Exempel på samarbetspartners kan vara bank- och kreditkortsföretag eller marknadsföring. Vi använder oss aldrig av dina uppgifter i andra syften än i de som de samlade in för.
  Vi lämnar ytterst sällan ut dina uppgifter till länder utanför EU/ESS. Om vi ändå skulle behöva göra det, t.ex. vid systemunderhåll, ser vi till att det alltid sker enligt högt ställda säkerhetskrav.
 6. Sociala medier och cookies
  Som intresserad av våra tjänster och produkter kan du följa oss både via Facebook och Instagram. I de kanalerna ansvarar vi endast för de uppgifter vi själv publicerar.
  Vi använder oss av cookies på vår hemsida för att du t.ex. ska kunna göra en bokning av rum online. Du kan själv bestämma om du vill acceptera cookies eller inte, antingen genom att svara på frågan när du loggar in på vår hemsida, eller ställa in själv i din webbläsare. Om du inte accepterar cookies begränsas vissa funktioner på hemsidan, men då är du välkommen att höra av dig direkt till oss för frågor eller bokning istället.
 7. Dina rättigheter
  Enligt GDPR har du rätt att begära ut dina personuppgifter. Eftersom vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan än just dig, behöver du ladda ner en blankett att skriva under begära ut ett utdrag av dina uppgifter. Du laddar ner blanketten här: GDPR.pdf
  Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade. Om du bara vill avsluta din prenumeration på nyhetsbrev kan du alltid göra det via länken längst ner i respektive nyhetsbrev. Kontakta oss på info@hotellfritiden.se om du vill ha hjälp med att rätta eller radera dina övriga uppgifter hos oss.
  Du har rätt att begränsa vår användning av dina personuppgifter ifall användningen grundar sig på intresseavvägning som i t.ex. marknadsföringssyfte.
  Du har rätt att kräva att dina uppgifter flyttas från vårt företag till ett annat företag, myndighet eller organisation.
 8. Klagan till tillsynsmyndighet
  Om du anser att det förekommer felaktig hantering av dina personuppgifter hos oss, kan du framställa klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.
 9. Kontakta oss
  Har du frågor eller vill ha mer information angående hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post info@hotellfritiden.se.